۰-۱
تاريخ
۲۸ آذر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۷۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۱۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مازولا
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مکانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکیان
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۲۴-CF3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۷۰-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آهنی
۱۶-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-CF3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جانفزا
۹-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین