۲-۴
تاريخ: ۰۷ دی ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۶:۴۵
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: تختی آبادان
آمار کلی بازی
۴
--
--
--
--
--
--
--
۷,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
--
--
--
--
--
--
--
۶,۲
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  سالاری
  ۱۳-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کعبی
  ۴-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  اهل‌شاخه
  ۴۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قریشی
  ۲۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ناصری
  ۷۷-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  احمدی
  ۲۰-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حنفی
  ۷۲-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مجدمی
  ۲۳-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ریکانی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جهانی
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آل‌کثیر
  ۷-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مطلق‌زاده
  ۸۸-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مومنی
  ۸-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تهامی
  ۳۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  نیازمند
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آقایی
  ۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مهدی‌زاده
  ۶۶-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گولسیانی
  ۳۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میرزایی
  ۱۷-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۲۱-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کومان
  ۷۷-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کیانی
  ۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شهباززاده
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کیروش
  ۸۸-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نویدکیا
  ۸-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منصوری
  ۳۷-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربانی
  ۲۵-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر