۲-۴
تاريخ
۰۷ دی ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۴
--
--
--
--
--
--
--
۷,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
--
--
--
--
--
--
--
۶,۲
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سالاری
۱۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۲۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۲۰-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۸۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۳۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزایی
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کومان
۷۷-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۸۸-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نویدکیا
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۵-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین