۱-۲
تاريخ
۰۳ آبان ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سالاری
۱۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۲۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۲۰-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۲۵-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۸۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۸-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۷۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سوگیتا
۲۴-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میمبلا
۲۳-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فورچون
۱۳-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۱۶-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مازولا
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین