۱-۰
تاريخ
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۹:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی انزلی
آمار کلی بازی
۰
۰.۸۹
۱۵
۴
۱۴
۳
۰
۵۱,۵%
۴۷۱
۸۱,۳
۵۳,۲%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۲۲
۱۰
۶
۱۹
۱
۰
۴۸,۵%
۴۴۲
۸۰,۵
۴۶,۸%
۷,۳
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۷۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مداحی
۲۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پ.پورعلی
۲۲-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بردبار
۱۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فداکار
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عمری
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۳۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سعادتمند
۴۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسیب زاده
۴۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۳۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۷۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نصیری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهریاری
۸۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمد
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمد
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین