۲-۰
تاريخ
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۸:۲۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۱.۵۵
۱۳
۶
۹
۱
۰
۵۰,۷%
۴۴۲
۸۰,۵
۴۴,۰%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۳.۰۵
۱۶
۵
۱۵
۱
۰
۴۹,۳%
۴۳۳
۸۱,۸
۵۶,۰%
۷,۸
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.پورعلی
۹۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۴-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شکوری
۷۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۶۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهادر
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاوشی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیرانوند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسن
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اورونوف
۷۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هانونوف
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین