۱-۱
تاريخ
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۸:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۱
۰.۸۱
۶
۳
۵
۱
۰
۶۲,۱%
۵۷۹
۸۳,۹
۵۴,۶%
۶,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۲۵
۹
۲
۱۸
۳
۰
۳۷,۹%
۳۳۲
۶۴,۲
۴۵,۴%
۷,۴
بهترین عملکرد فردی
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خلیفه
۶۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبرپور
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۲۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهان‌کهن
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بزرگ
۹۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۱۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۳۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۹۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
غبیشاوی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خادمی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حصار
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسکری
۴۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین