۰-۱
تاريخ
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
سردار آزادگان
آمار کلی بازی
۱
۲.۳۹
۱۴
۲
۱۵
۰
۰
۵۴,۳%
۳۸۰
۶۶,۸
۴۶,۴%
۸,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۲۷
۶
۰
۱۳
۱
۰
۴۵,۷%
۳۰۵
۶۱,۶
۵۳,۶%
۶,۲
شمس آذر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جعفرپور
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شبانی
۷۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۱-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادمنش
۷۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوصبیح
۲۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرآبادانی
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نسایی
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاپی
۲۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ربیع‌زاده
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۲-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حصار
۲۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پریرا
۹۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموریان
۳۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین