۳-۱
تاريخ
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۱
۰.۹۳
۷
۴
۱۴
۶
۰
۴۹,۱%
۴۴۰
۷۹,۱
۵۰,۲%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۲.۳۳
۱۲
۷
۱۳
۱
۰
۵۰,۹%
۴۶۲
۸۳,۱
۴۹,۸%
۸,۰
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۱۰-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاندیدو
۱۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۳۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسکری
۴۵-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۹۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حیدریه
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حصار
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلاه کج
۴۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۵۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۹۹-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۸۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۵-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اعرابی
۴۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حبیبی
۹۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین