۳-۲
تاريخ
۱۸ اسفند ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۲
۲.۶۰
۲۲
۶
۱۱
۱
۱
۵۹,۰%
۴۵۶
۷۹,۸
۵۱,۸%
۸,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۲.۰۹
۱۲
۶
۸
۲
۰
۴۱,۰%
۳۰۱
۷۳,۸
۴۸,۲%
۶,۳
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۵۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۹۹-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دابو
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اعرابی
۴۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبری
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقان
۷۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۸۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبر
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۱۴-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جهانبخش
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهیم
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین