۱-۱
تاريخ
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۷:۴۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۱
۰.۱۶
۷
۴
۱۵
۵
۱
۴۹,۳%
۳۲۳
۶۸,۴
۵۰,۲%
۶,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۸۶
۱۳
۳
۱۱
۳
۰
۵۰,۷%
۳۳۴
۷۶,۹
۴۹,۸%
۷,۸
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پارسا
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهرمانی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تراوالی
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسف
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محمدی‌مهر
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میردورقی
۴۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معیبدنژاد
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امانی‌نژاد
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۹۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۸-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیگی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین