۰-۱
تاريخ
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۷:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
۱.۲۶
۱۵
۶
۱۸
۵
۰
۵۵,۰%
۵۷۳
۸۳,۲
۴۸,۰%
۸,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۱۰
۳
۰
۱۲
۰
۰
۴۵,۰%
۴۶۳
۷۸,۰
۵۲,۰%
۵,۸
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیلوا
۵۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلانکو
۱۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
امید حامدی‌فر
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پارسا
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میردورقی
۴۱-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهرمانی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۶۶-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امانی‌نژاد
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کی‌شمس
۲۳-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
یوسف
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلبوغبیش
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معامله گری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین