۱-۱
تاريخ
۲۶ بهمن ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۱
۱.۰۹
۸
۳
۱۲
۱
۰
۶۳,۴%
۴۸۷
۸۰,۹
۵۴,۱%
۷,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۳۴
۷
۲
۱۹
۴
۰
۳۶,۶%
۲۵۱
۶۲,۹
۴۵,۹%
۶,۹
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۸۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۷۵-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانبخش
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۱۴-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قربانی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبر
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آژیر
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهر
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۹۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباس‌زاده
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نونو
۲۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین