۰-۱
تاريخ
۱۳ دی ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۷:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۱
۱.۷۰
۱۱
۳
۱۹
۵
۰
۵۳,۹%
۴۸۷
۸۳,۸
۴۷,۲%
۸,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۳۱
۸
۲
۱۵
۲
۱
۴۶,۱%
۴۰۹
۸۰,۹
۵۲,۸%
۶,۳
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسکری
۴۵-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کاندیدو
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلاه کج
۴۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرغند
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خادمی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیفی
۵۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دلیری
۵۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۲۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نونو
۲۲-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباس
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهجوری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین