۰-۳
تاريخ
۰۹ دی ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۳
۲.۲۸
۲۱
۷
۱۰
۰
۰
۶۸,۳%
۶۱۳
۸۵,۳
۵۳,۰%
۸,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۵۵
۶
۳
۱۱
۱
۰
۳۱,۷%
۲۵۷
۷۰,۸
۴۷,۰%
۴,۶
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌آذر
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل‌زاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.نعمتی
۸۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۰-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسین‌زاده
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هادی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
طالب
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میردورقی
۴۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امانی‌نژاد
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کی‌شمس
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معامله گری
۱۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسف
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داغر
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین