۲-۲
تاريخ
۲۸ آذر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
غدیر اهواز
آمار کلی بازی
۲
۰.۹۴
۶
۳
۱۲
۲
۰
۲۹,۸%
۲۱۵
۶۶,۰
۴۴,۴%
۶,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۲.۱۹
۱۱
۳
۱۱
۲
۰
۷۰,۲%
۵۸۶
۸۶,۲
۵۵,۶%
۸,۰
استقلال خوزستان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۷۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۱۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ح احمدی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی‌پور
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
باصری
۹۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهری نژاد
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیرانوند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. نعمتی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۷۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رفیعی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهویی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین