۰-۱
تاريخ
۱۸ آذر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۱
۰.۵۱
۶
۲
۱۴
۲
۰
۵۶,۳%
۴۵۸
۷۷,۹
۵۲,۲%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱.۰۶
۱۱
۴
۱۵
۳
۰
۴۳,۸%
۳۳۶
۶۸,۸
۴۷,۸%
۷,۶
بهترین عملکرد فردی
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیفی
۵۵-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۲۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نونو
۲۲-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
برزگر
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال خوزستان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوگ
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۷۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۱۱-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محکم کار
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصری
۹۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی‌پور
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ح احمدی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی وند
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهری نژاد
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین