۱-۱
تاريخ
۱۲ آبان ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
غدیر اهواز
آمار کلی بازی
۱
۰.۸۱
۱۴
۷
۱۸
۵
۱
۳۷,۷%
۳۱۳
۷۳,۲
۵۰,۷%
۶,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۱۴
۵
۲
۱۴
۲
۰
۶۲,۳%
۵۶۸
۸۵,۲
۴۹,۳%
۷,۲
بهترین عملکرد فردی
استقلال خوزستان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هلیچی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۷۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی‌پور
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوهی
۳۵-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محکم کار
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصری
۹۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بارانی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری صیقلانی
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورس
۳۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تی ورده
۱۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ممی‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سحرخیزان
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باگناما
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین