۱-۰
تاريخ
۰۶ آبان ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۱.۲۱
۱۱
۳
۸
۲
۰
۴۷,۶%
۴۵۷
۷۶,۴
۵۰,۷%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۱۷
۱۱
۲
۱۲
۱
۰
۵۲,۴%
۵۱۳
۸۱,۹
۴۹,۳%
۷,۰
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهر
۳۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبری
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانبخش
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبر
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۱۴-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اصلانی
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقان
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۹۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
افخم
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عدنان
۵۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۳۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محمد
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین