۱-۰
تاريخ
۲۵ مهر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۰
۰.۷۰
۱۱
۲
۵
۲
۰
۶۷,۵%
۶۷۰
۸۴,۸
۵۳,۸%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۴۸
۳
۲
۱۸
۵
۰
۳۲,۵%
۲۸۵
۶۷,۷
۴۶,۲%
۷,۳
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس
۹۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نونو
۲۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهجوری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دلیری
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خلیفه
۶۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبرپور
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۲۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهان‌کهن
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شریفات
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین