۱-۳
تاريخ
۰۷ دی ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید سلیمانی سیرجان
آمار کلی بازی
۳
۰.۷۶
۷
۵
۱۲
۴
۰
۴۳,۵%
۲۹۸
۷۴,۸
۵۲,۳%
۷,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۴۳
۱۳
۴
۱۷
۳
۱
۵۶,۵%
۴۰۵
۷۷,۳
۴۷,۷%
۶,۸
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۵۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سحرخیزان
۲۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورس
۳۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کوشکی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تی ورده
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باگناما
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۵۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۱۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین نژاد
۸۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرشوق
۸۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قلی‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبر
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین