۱-۳
تاريخ
۲۳ آذر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۳
۳.۱۰
۲۱
۴
۱۲
۵
۰
۷۲,۱%
۵۶۳
۸۷,۲
۵۲,۷%
۸,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۵۰
۵
۴
۱۰
۱
۱
۲۷,۹%
۱۸۷
۶۳,۱
۴۷,۳%
۵,۷
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دابو
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۸۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۵-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
یوسفی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین نژاد
۸۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خادمی
۱۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسکری
۴۵-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرغند
۸۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حیدریه
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موردی
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌عباسی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین