۲-۰
تاريخ
۰۸ شهریور ۱۴۰۲
زمان بازی
۲۱:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۰
۰.۲۷
۵
۰
۱۲
۱
۰
۲۹,۰%
۲۴۲
۶۸,۲
۵۴,۴%
۵,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۴۶
۲۰
۷
۷
۲
۰
۷۱,۰%
۶۷۳
۸۸,۳
۴۵,۶%
۸,۳
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
والی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاندیدو
۱۵-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شاه‌عباسی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرغند
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیرانوند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. نعمتی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی‌گنجی
۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زاهدی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین