۰-۴
تاريخ
۰۱ شهریور ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی انزلی
آمار کلی بازی
۴
۳.۹۴
۱۸
۸
۹
۱
۰
۶۴,۶%
۴۵۷
۸۳,۴
۶۵,۳%
۹,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۲۱
۵
۲
۱۹
۶
۱
۳۵,۴%
۲۲۲
۵۵,۰
۳۴,۷%
۵,۱
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.پورعلی
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۹۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمین
۱۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صفرزاده
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شعبانلو
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فداکار
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موقری
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خادمی
۱۹-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاندیدو
۱۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باویه
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نجاریان
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جایمند
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرغند
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین