۰-۳
تاريخ
۱۸ مرداد ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید سلیمانی سیرجان
آمار کلی بازی
۳
۱.۳۴
۶
۴
۱۴
۲
۰
۴۳,۶%
۳۵۲
۷۷,۸
۵۰,۰%
۷,۶
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱.۰۷
۱۲
۴
۱۱
۲
۰
۵۶,۴%
۴۷۷
۸۲,۲
۵۰,۰%
۶,۷
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۱۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باگناما
۹۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تیکدری‌نژاد
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سحرخیزان
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطیفی فر
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌عباسی
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۱۰-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاندیدو
۱۵-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نجاریان
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جایمند
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باویه
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خادمی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین