۱-۱
تاريخ
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۱
۱.۸۱
۲۹
۵
۸
۴
۰
۶۷,۸%
۵۸۵
۸۵,۶
۵۴,۳%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۹۴
۷
۳
۱۴
۳
۰
۳۲,۲%
۲۴۲
۶۲,۸
۴۵,۷%
۶,۹
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۷۶-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیلسون
۹۱-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۵۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاتاتو
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلمانی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بردبار
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شعبانلو
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بازگیر
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یحیی‌زاده
۲۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فداکار
۳۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کاظمین
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موقری
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علافی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین