۰-۱
تاريخ
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۱
۱.۱۳
۱۱
۳
۱۸
۴
۰
۵۰,۲%
۳۸۳
۷۹,۹
۴۷,۷%
۷,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۱۹
۶
۲
۸
۲
۰
۴۹,۸%
۳۸۳
۶۵,۳
۵۲,۳%
۶,۳
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترکمان
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ربیع‌زاده
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطیفی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس کرمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شهدادنژاد
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی‌فرد
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تونگیک
۲۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بورا
۱۳-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۴۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قاسمی‌نژاد
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۸۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زراعت‌کار
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورانیان
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین