بورا

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۳
قد: -- ملیت: گینه

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته یازدهم
پرسپولیس/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دوازدهم
مس کرمان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته سیزدهم
تراکتور/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته چهاردهم
مس کرمان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
هفته پانزدهم
سپاهان/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
هفته هفدهم
پیکان/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته هجدهم
مس کرمان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته نوزدهم
گل گهر/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
هفته بیستم
مس کرمان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته بیست و یکم
ذوب آهن/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
هفته بیست و دوم
مس کرمان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته بیست و سوم
هوادار/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
هفته بیست و پنجم
صنعت نفت/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته بیست و ششم
مس کرمان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته بیست و هفتم
مس رفسنجان/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
هفته بیست و هشتم
مس کرمان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته بیست و نهم
ملوان/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته سی ام
مس کرمان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین