۰-۱
تاريخ
۲۵ فروردین ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۱
۱.۰۹
۶
۴
۱۰
۲
۰
۳۴,۹%
۳۰۵
۶۴,۹
۵۴,۶%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۴۷
۷
۲
۱۰
۰
۰
۶۵,۱%
۶۲۴
۸۱,۴
۴۵,۴%
۷,۰
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بختیاری نسب
۸۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدالهی
۶۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشمی فرد
۷۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۱۶-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی‌فر
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دهقانی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ن.محمدی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مداحی
۳۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۹۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پ.پورعلی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرلوحی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان‌مهر
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین