۰-۲
تاريخ
۱۷ فروردین ۱۴۰۲
زمان بازی
۲۱:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۲
۱.۲۳
۱۷
۷
۱۸
۱
۰
۶۱,۵%
۵۴۹
۸۳,۴
۴۸,۲%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۵۳
۱۱
۳
۱۲
۲
۰
۳۸,۵%
۳۲۳
۷۱,۲
۵۱,۸%
۷,۱
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۷۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حزباوی
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورس
۳۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مریدی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلگریا
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باویه
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۱۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۳۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زامهران
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوران
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیان
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیفی
۸۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین