۰-۳
تاريخ
۱۷ فروردین ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۳
۱.۷۷
۲۰
۹
۸
۲
۰
۶۱,۸%
۶۱۸
۸۵,۳
۵۷,۱%
۷,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۴۴
۶
۱
۱۴
۲
۰
۳۸,۲%
۳۵۴
۷۴,۶
۴۲,۹%
۶,۱
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیرانوند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. نعمتی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۸۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسدبیگی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۹۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.نعمتی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موقری
۲۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بازگیر
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یحیی‌زاده
۲۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فداکار
۳۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناییج‌پور
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شعبانلو
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علافی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انبساطی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین