پرسپولیس

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
یورگن لوکادیا -- --
محمد عمری -- --
گیورگی گولسیانی -- --
شیخ دیاباته -- --
مهدی ترابی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
بیرانوند
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۱
گوهری
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
رفیعی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
بیرانوند
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۱
گوهری
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
رفیعی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ لوکادیا
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
۱ ترابی
۲۸-AM-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
۱ دیاباته
۳۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۱ اسماعیلی‌فر
۳۰-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ امیری
۳۴-AM-,LB-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ عمری
۲۳-AM-,ST-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ پورعلی‌گنجی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ صادقی
۲۸-AM-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ گولسیانی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ سرلک
۲۷-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ اسدبیگی
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ رفیعی
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ عالیشاه
۳۱-AM-,ST-,LM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ هانونوف
۲۲-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ آل‌کثیر
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ ع. نعمتی
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ بابایی
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ کامیابی‌نیا
۳۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ فرجی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ عبدی
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ س.نعمتی
۲۸-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ پریرا
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ سلیمانی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ فهمی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جودکی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدادادی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ لوکادیا
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
۲ ترابی
۲۸-AM-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
۳ دیاباته
۳۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۴ اسماعیلی‌فر
۳۰-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۵ امیری
۳۴-AM-,LB-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۶ عمری
۲۳-AM-,ST-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۷ پورعلی‌گنجی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۸ صادقی
۲۸-AM-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۹ گولسیانی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱۰ سرلک
۲۷-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱۱ اسدبیگی
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱۲ رفیعی
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱۳ عالیشاه
۳۱-AM-,ST-,LM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱۴ هانونوف
۲۲-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱۵ آل‌کثیر
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۶ ع. نعمتی
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۷ بابایی
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۸ کامیابی‌نیا
۳۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۹ فرجی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۲۰ عبدی
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۲۱ س.نعمتی
۲۸-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۲۲ پریرا
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۲۳ سلیمانی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ فهمی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ جودکی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ خدادادی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ لوکادیا
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
۱ ترابی
۲۸-AM-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
۱ دیاباته
۳۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۱ اسماعیلی‌فر
۳۰-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ امیری
۳۴-AM-,LB-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ عمری
۲۳-AM-,ST-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ پورعلی‌گنجی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ صادقی
۲۸-AM-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ گولسیانی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ سرلک
۲۷-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ اسدبیگی
۲۵-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ رفیعی
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ عالیشاه
۳۱-AM-,ST-,LM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ هانونوف
۲۲-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ آل‌کثیر
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ ع. نعمتی
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ بابایی
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ کامیابی‌نیا
۳۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ فرجی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ عبدی
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ س.نعمتی
۲۸-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ پریرا
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ سلیمانی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ فهمی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جودکی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدادادی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | شیخ دیاباته در بازی با صنعت نفت به آمار 20 گل در تاریخ لیگ برتر رسید

۱۴۰۱/۱۱/۲۳

توییت | پرسپولیس در بازی با آلومینیوم امیدگل ۰.۱۹ داشت که پایین ترین امیدگل این تیم در یک بازی خانگی از زمان ثبت امیدگل است

۱۴۰۱/۱۱/۱۳

توییت | عالیشاه با زدن ۶ گل به هیچ تیمی بیشتر از ذوب‌آهن در لیگ برتر گل نزده است

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

توییت | پرسپولیس رکورد ۱۰۰ درصد پیروزی خود برابر نساجی در تهران در لیگ برتر را حفظ کرد

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

توییت | احسان پهلوان اولین بازیکنی شد که ۱۰۰ بازی زیر نظر یحیی گل‌محمدی در لیگ برتر انجام داده است.

۱۴۰۰/۱۲/۱۰