۲-۲
تاريخ
۱۵ اسفند ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۲
۱.۱۷
۱۲
۳
۹
۴
۰
۵۵,۴%
۴۸۷
۸۲,۸
۴۹,۲%
۶,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۹۳
۱۷
۴
۹
۲
۰
۴۴,۶%
۳۷۱
۷۷,۴
۵۰,۸%
۷,۵
بهترین عملکرد فردی
بازیکن تیم شوت در چارچوب / شوت دقت شوت
علی داوران نساجی -- --
صابر حردانی نساجی -- --
ایوب کلانتری نساجی -- --
رضا مغانلو نفت مسجدسلیمان -- --
عقیل کعبی نفت مسجدسلیمان -- --
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محسن‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۷۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۶-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مغانلو
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ذبیحی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۶۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۳۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوران
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیان
۲۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شجاعی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل محمدی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین