۰-۱
تاريخ
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی انزلی
آمار کلی بازی
۱
۲.۰۳
۱۶
۵
۱۴
۲
۰
۵۶,۶%
۵۳۵
۸۰,۷
۵۴,۹%
۶,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۶۷
۱۱
۰
۱۵
۱
۰
۴۳,۴%
۳۸۲
۷۱,۲
۴۵,۱%
۶,۸
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حیدری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بازگیر
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمین
۱۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فداکار
۳۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مومنی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهیم
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بردبار
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موقری
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوران
۱۴-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیان
۲۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباسی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل محمدی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امدادی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین