۰-۰
تاريخ
۰۴ دی ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۰
۰.۶۷
۹
۳
۸
۱
۰
۶۶,۳%
۷۵۰
۸۶,۵
۴۷,۸%
۶,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۹۰
۱۴
۵
۱۰
۴
۰
۳۳,۷%
۳۴۳
۷۰,۳
۵۲,۲%
۷,۷
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیرانوند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی‌گنجی
۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.نعمتی
۸۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۵-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عبدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شبانی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تمیروف
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آزاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اوکلو
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین