۰-۰
تاريخ
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی کرمان
آمار کلی بازی
۰
۰.۲۹
۷
۱
۱۵
۲
۱
۵۰,۴%
۳۸۸
۷۴,۷
۴۰,۵%
۶,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۳۷
۸
۲
۱۲
۴
۱
۴۹,۶%
۳۸۶
۷۷,۲
۵۹,۵%
۷,۴
مس کرمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شهریاری
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی‌فرد
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسگری
۸۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوست‌دار
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۸۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صبوری
۱۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آوخ
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عبدی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورانیان
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۷۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جدی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین