۲-۳
تاريخ
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۳
۱.۵۴
۲۱
۶
۱۵
۲
۰
۶۸,۲%
۵۹۹
۸۸,۱
۵۴,۸%
۶,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۳۳
۸
۳
۱۱
۳
۰
۳۱,۸%
۲۵۵
۷۱,۴
۴۵,۲%
۶,۴
بهترین عملکرد فردی
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محسن‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.کریمی
۹۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نقی‌زاده
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی‌فر
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس کرمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شهدادنژاد
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پرتو
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۴۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۸۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینلی
۱۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوست‌دار
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورانیان
۳۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورصف‌شکن
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صبوری
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین