۱-۱
تاريخ
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
ثامن الامه
آمار کلی بازی
۱
۰.۹۲
۱۰
۵
۱۳
۱
۰
۵۸,۰%
۵۶۴
۷۸,۷
۵۶,۷%
۶,۶
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۷۵
۹
۲
۱۸
۱
۰
۴۲,۰%
۳۹۰
۷۵,۴
۴۳,۳%
۶,۸
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بهزادی
۶۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۴۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌خواه
۱۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضازاده
۲-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر. جعفری
۶۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رئوفی منش
۳۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رابط
۴۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورتقی
۳۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عکاشه
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاحیان
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۲۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۱۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آزاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اوکلو
۹۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین