۲-۳
تاريخ
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۳
۲.۲۱
۱۵
۷
۱۲
۱
۰
۵۱,۹%
۳۶۷
۷۰,۳
۵۹,۹%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۳۱
۱۰
۳
۲۴
۰
۰
۴۸,۱%
۳۳۰
۶۴,۸
۴۰,۱%
۶,۷
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فریرا
۲۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. قادری
۹۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دهقانی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آ. قادری
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. قنبری
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حق‌شناس
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۱۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م.ج.محمدی
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین