۰-۲
تاريخ
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۴۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۲
۱.۱۶
۱۱
۴
۱۳
۲
۱
۴۳,۶%
۳۵۸
۷۷,۴
۴۹,۴%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۳۵
۱۴
۳
۱۰
۰
۰
۵۶,۴%
۴۶۸
۸۵,۰
۵۰,۶%
۶,۴
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. نعمتی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر.رضائیان
۲۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۴۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تمیروف
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ابراهیمی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۱۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رنجبری
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اوکلو
۹۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین