۰-۱
تاريخ
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۱
۰.۴۲
۸
۳
۱۵
۲
۰
۵۲,۸%
۴۱۱
۷۳,۲
۴۴,۴%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۴۶
۶
۰
۱۵
۰
۰
۴۷,۲%
۳۶۵
۶۹,۶
۵۵,۶%
۶,۵
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حق‌شناس
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۱۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م.ج.محمدی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پ.جعفری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شبانی
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانایی
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۹۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۵-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۳۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
باقرپسند
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین