۱-۰
تاريخ
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
حافظیه
آمار کلی بازی
۰
۰.۲۷
۵
۳
۱۲
۲
۰
۵۳,۶%
۳۹۳
۷۲,۰
۴۷,۳%
۶,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۰۱
۱۰
۲
۱۱
۲
۰
۴۶,۴%
۳۰۶
۶۳,۱
۵۲,۷%
۷,۴
فجر سپاسی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارع
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۹۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نبی‌زاده
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کردستانی
۲۴-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۷۵-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانا
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کمندانی
۴۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فاتح
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقابابایی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بهزادی
۶۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضازاده
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۴۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاحیان
۴۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رابط
۴۲-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر. جعفری
۶۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کاظمین
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کرملاچعب
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رئوفی منش
۳۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین