۱-۰
تاريخ
۲۸ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
انقلاب
آمار کلی بازی
۰
۱۴
۲
۱۱
۱
۰
۵۸,۸%
۵۲,۴%
۶,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۷
۲
۱۰
۱
۰
۴۱,۲%
۴۷,۶%
۷,۳
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۲۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محبی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فجر سپاسی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مولایی
۲۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقابابایی
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارع
۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زینالی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدویی
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نبی‌زاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۷۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین