۰-۰
تاريخ
۲۷ مهر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۰
۶
۲
۱۱
۲
۰
۳۷,۲%
۵۱,۳%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱۲
۳
۱۰
۲
۰
۶۲,۸%
۴۸,۷%
۶,۷
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جلالی‌راد
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفرزاده
۱۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.کریمی
۹۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. جعفری
۸۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر. جعفری
۶۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورتقی
۳۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاحیان
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مستعلی
۹۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسفندیاری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فاتح
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورودی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین