۲-۱
تاريخ
۰۸ مرداد ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
۲۱
۱۰
۱۱
۳
۰
۴۶,۹%
۵۵,۷%
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۰
۸
۲۰
۴
۱
۵۳,۱%
۴۴,۳%
۷,۶
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مطهری
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مهدی‌پور
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خاقانی
۷۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خلعتبری
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزایی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین