۱-۰
تاريخ
۰۸ مرداد ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۰
۷
۳
۱۶
۲
۰
۶۲,۸%
۵۸,۴%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۵
۵
۱۲
۲
۰
۳۷,۲%
۴۱,۶%
۷,۱
بهترین عملکرد فردی
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منظمی
۴۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چراغعلی
۸۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورودی
۹۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمودی
۶۵-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سجادی
۲۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایران‌پوریان
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شریفات
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاخان
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۲۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مشایخ
۹۹-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۱۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بوعذار
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رابط
۴۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین