۱-۰
تاريخ
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۰
۱۲
۱
۵
۱
۰
۶۰,۸%
۳۹,۶%
۶,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۵
۲
۱۴
۳
۱
۳۹,۲%
۶۰,۴%
۷,۰
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صوفیانی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌زاده
۸۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آوخ
۱۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
امینی
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. نقی‌زاده
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. نقی‌زاده
۱۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داودی
۵۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۷۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۶۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۳۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کمندانی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مولایی
۵۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهرخانی
۷۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین