۲-۰
تاريخ
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۲:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۰
۲۰
۸
۱۱
۱
۰
۶۳,۳%
۴۶,۶%
۶,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۵
۲
۱۳
۳
۰
۳۶,۷%
۵۳,۴%
۷,۱
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میلیچ
۳۳-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خاقانی
۷۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دیاباته
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مهدی‌پور
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۳۲-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمود‌آبادی
۱۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قریشی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدادای
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیدوف‌
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین