۱-۱
تاريخ
۰۳ خرداد ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۱
۵
۱
۱۵
۲
۰
۵۳,۵%
۶۴,۱%
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۵
۱
۱۰
۲
۰
۴۶,۵%
۳۵,۹%
۶,۷
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالح. ح
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیک‌نفس
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صابر. ح
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیدی
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۸۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فتحی
۱۸-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خرم‌الحسینی
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوکبی
۶۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمی‌پور
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین