۰-۱
تاريخ
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۷:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
۸
۴
۱۵
۱
۰
۵۹,۹%
۴۷,۳%
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۶
۲
۱۶
۰
۰
۴۰,۱%
۵۲,۷%
۶,۶
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ج. حسینی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۸۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عبدی
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌خانی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دریس
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۶۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنگرز
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۲۴-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
درویشی
۱۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین