۰-۱
تاريخ
۱۰ دی ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۱
۶
۱
۲۳
۲
۱
۵۲,۶%
۴۰,۶%
۷,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱۲
۶
۱۳
۱
۰
۴۷,۴%
۵۹,۴%
۷,۰
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباسی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
طهماسبی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۷۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل محمدی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۲۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زامهران
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داودی
۵۵-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوران
۲۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین